Objednávka záručného aj pozáručného servisu

Ak si želáte vykonať u vás servis, vyplňte nasledujúci jednoduchý formulár. Servisný úkon je podmienený jeho úhradou vopred . Po vyplnení formulára obdržíte ešte v ten istý deň potvrdzujúci spätný mail s uvedením termínu servisného úkonu a zálohovou faktúrou. Termín servisného úkonu je zvyčajne do 3 pracovných dní odo dňa prijatia peňažných prostriedkov na účet spoločnosti, výnimočne 5 pracovných dní.

V prípade, ak pôjde o vadu, ktorá je reklamáciou, budú vám prostriedky vrátené späť na ten účet, z ktorého boli odoslané. Posúdenie, či ide o reklamačnú vadu je výlučne na našej spoločnosti.

GlasSystem s.r.o.

Sládkovičova 987/12, Smižany, 053 11

+421 903 610 263

+421 53 44 333 29

glassystem@glassystem.sk