Posuvné systémy

Systém NEUSCORRE
Inovatívny priznaný posuvný systém implementujúci najnovšie dizajnové trendy. Vysoko flexibilný jednokrídlový systém ako z pohľadu funkčnosti, tak aj z pohľadu variabilných prevedení (na stenu, na sklo).

Viac ...

Systém SLAK
Posuvný nepriznaný systém s krycou lištou. Je možné použiť ho na stenu alebo na strop ako jedno alebo dvojkrídlový systém s / bez fixného krídla. Možné použiť spomaľovač dojazdu krídla (krídel).
Viac ...

Systém SLAK 2
Posuvný polopriznaný systém s krycou lištou. Aplikácia možná na stenu aj na strop ako jednokrídlový alebo dvojkrídlový systém s / bez fixného skla. Možné použiť spomaľovač dojazdu krídla (krídel).

Viac ...

Systém SLAK T
Nový teleskopický, paralelný systém na predelenie rozľahlých priestorov. Prevedenie možné na stenu aj na strop v závislosti od typu s počtom krídel. Možné použiť spomaľovač dojazdu krídla (krídel).

Viac ...

Systém FLO
Posuvný systém jedno alebo dvojkrídlový montovateľný na sklo, na stenu alebo na strop.

Viac ...

Systém FLUIDO
Nový posuvný jedno alebo dvojkrídlový systém aplikovateľný na stenu, na strop a na strop s falcom v hmotnostnej kategŕii 70 a 150 kg v závislosti od typu. Umožňuje pomalé dovieranie krídel.

Viac ...